Interim jurist grondzaken/grondverwerver

(Interim) jurist grondzaken/rentmeester/verwerver

(Interim) jurist grondzaken/rentmeester/verwerver

Jan-Willem van Iersel is sinds 1997 actief als rentmeester/ jurist grondzaken/grondverwerver, sinds 2007 zelfstandig.  

 

Met ervaring als tijdelijk jurist/grondverwerver bij onder andere de grondbedrijven van Zwolle, Arnhem, Breda, Gouda, Utrecht, Culemborg, Ermelo, Den Haag, provincie Noord-Brabant, provincie Utrecht en Prorail is Jan-Willem uitstekend thuis in grondzaken. Het gemeentelijk grondbeleidsinstrumentarium (Onteigeningswet, Wet voorkeursrecht gemeenten en Wet ruimtelijke ordening en derhalve tevens de "Grondexploitatiewet") en grondverwerving is een voorkeursgebied. Daarnaast is Jan-Willem goed thuis in het opstellen van koop- en verkoopovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, exploitatieovereenkomsten alsmede het voeren van onderhandelingen om tot overeenstemming te komen met marktpartijen.

 

Interesse in, en goede en actuele kennis van (de waarde van), vastgoed heeft ervoor gezorgd dat Jan-Willem zich vanuit een juridische achtergrond heeft kunnen ontwikkelen tot vastgoedspecialist met kwalificaties als rentmeester NVR (beëdiging in 2006) en registertaxateur RT (2005-2015).

 

In 2010 heeft Jan-Willem de specialisatie-opleiding Gerechtelijk Deskundige aan de Universiteit Leiden (post-academisch onderwijs) succesvol afgerond. 

 

Via www.tijdelijkjurist.nl kunt u Jan-Willem van Iersel rechtstreeks (dus geen bemiddelingskosten) benaderen voor een interim opdracht als grondverwerver/jurist grondzaken/rentmeester door heel Nederland.

Bent u op zoek naar een specialist op het gebied van planschade, nadeelcompensatie, onteigening of wet voorkeursrecht gemeenten? zie ook www.seniorjurist.nl